Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2015-06-19 - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PROCHEM S.A.

ZWZ PROCHEM S.A. w dniu 13 czerwca 2015 r. reprezentowane było 1.536.397 głosami.
Następujący akcjonariusze posiadali siłę głosów co najmniej 5% na tym Zgromadzeniu:NAZWA AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ POSIADANYCH  GŁOSÓW

% UDZIAŁ GŁOSÓW W LICZBIE GŁOSÓW NA ZWZA

% UDZIAŁ GŁOSÓW W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

POROZUMIENIE PHC

w tym:

● Steven Tappan

● Andrzej Karczykowski

● Marek Garliński

● Jarosław Stępniewski

1 146 731

 

  510 000

  115 186

   87 200

   80 943

74,64

 

33,19

  7,50

  5,68

  5,27

29,43

 

13,09

  2,96

  2,24

  2,08

LEGG MASON TFI SA

w tym:

● LM PARASOL FIO LEGG MASON  SUBFUNDUSZ AKCJI

● LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

389 665

 

 

284 054

 

105 611

25,36

 

 

18,49

 

  6,87

10,00

 

 

  7,29

 

  2,71

powrót