Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2015-06-18 - Informacje dotyczące dywidendy wypłacanej przez PROCHEM S.A.

Zarząd PROCHEM S.A., w związku z podjęciem przez ZWZ Uchwały nr 13 z dnia 13 czerwca 2015 r. o wypłacie dywidendy, informuje co następuje:

1) wysokość dywidendy – 1.363.250,00 PLN;
2) wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję – 0,35 PLN;
3) liczba akcji objętych dywidendą – 3.895.000 akcji;
4) dzień dywidendy – 30 czerwca 2015 r.;
5) termin wypłaty dywidendy – 17 lipca 2015 r.

powrót