Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2015-06-13 - Powołanie Zarządu PROCHEM S.A.

Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. w dniu 13 czerwca 2015 roku powołała Zarząd PROCHEM S.A. na następną, trzyletnią kadencję w niezmienionym składzie, a mianowicie:

Jarosław Stępniewski - Prezes Zarządu Spółki,

Marek Kiersznicki - Wiceprezes Zarządu Spółki,
Krzysztof Marczak - Wiceprezes Zarządu Spółki.

Pozostałe dane o ww. osobach, podane we wcześniejszych meldunkach i opublikowane na stronie internetowej PROCHEM S.A. nie zmieniły się.

powrót