Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2015-06-13 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. − podjęte uchwały

W dniu 13 czerwca 2015 roku odbyło się XXXIV ZWZ PROCHEM S.A., na którym podjęto uchwały jak niżej:

Podjęte uchwały - plik

powrót