Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2015-04-17 - Zmiana daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2014 z dnia 30.04.2015 r. na dzień 28.04.2015 r.

powrót