Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2015-01-23 - Zawarcie znaczącej umowy, raport uzupełniający do raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 17.11.2014 r.

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 17.11.2014r. spółka PROCHEM S.A. informuje, że w wyniku podpisania aneksu do umowy z Alstom Power Sp. z o.o. zwiększyła się wartość umowy.
Obecnie całkowita wartość brutto wynosi 8 116 253 PLN.

Umowa spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą.

powrót