Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2014-06-12 - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA PROCHEM S.A.

ZWZA PROCHEM S.A. w dniu 7 czerwca 2014 r. reprezentowane było 1.591.877 głosami.
Następujący akcjonariusze posiadali siłę głosów co najmniej 5% na tym Zgromadzeniu.

NAZWA AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ POSIADANYCH  GŁOSÓW

% UDZIAŁ GŁOSÓW W LICZBIE GŁOSÓW NA ZWZA

% UDZIAŁ GŁOSÓW W GÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

POROZUMIENIE PHC

w tym:

  • Steven Tappan
  • Andrzej Karczykowski
  • Marek Garliński
  • Jarosław Stępniewski

1 181 083

510 000

115 186

87 200

80 943

74,19

 

32,04

  7,24

  5,48

  5,08

30,31

 

13,09

  2,96

  2,24

  2,08

LEGG MASON TFI SA

w tym:

  • LM PARASOL FIO SUBFUNDUSZ AKCJI
  • LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

389 665

 

284 054

 

105 611

24,48

 

 17,84

 

  6,63

10,00

 

7,29

 

2,71

powrót