Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2014-06-10 - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2014 i podjętej Uchwały WZA nr 7, Zarząd Spółki PROCHEM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki IX kadencji ukonstytuowała się w następujący sposób:

  1. Marek Garliński - Prezes Rady Nadzorczej
  2. Steven Tappan - Wiceprezes Rady Nadzorczej
  3. Andrzej Karczykowski - Członek Rady Nadzorczej
  4. Wiesław Kiepiel - Członek Rady Nadzorczej
  5. Krzysztof Obłój - Członek Rady Nadzorczej


Życiorysy członków Rady Nadzorczej są zamieszczone na stronie internetowej Spółki w części Rada Nadzorcza.

powrót