Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2014-06-06 - Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2014

W dniu 6 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. zdecydowała o wyborze audytora PROCHEM S.A. na rok 2014.

Wybrana została firma KPMG Audyt Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej Nr 51, z uprawnieniami:
- wpis do KRS pod Nr 339379,
- wpis w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie – Nr 3546.

Wyboru firmy dokonała Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Ww. firma jest audytorem PROCHEM S.A. od 2011 roku.

Umowa będzie zawarta na okres jednego roku.

powrót