Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2014-06-07 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.- podjęte uchwały

W dniu 7 czerwca 2014 roku odbyło się XXXIII ZWZ PROCHEM S.A., na którym podjęto uchwały jak niżej:

Podjęte uchwały- plik

powrót