Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2013-06-17 - Zawarcie znaczącej umowy - uzupełnienie informacji do raportów bieżących o numerach: 11/2012 z dn. 12.07.2012 r., 9/2013 z dn. 19.04.2013 r. oraz 20/2013 z dn. 11.06.2013 r.

PROCHEM S.A. informuje, że w dniu 14.06.2013 r. na rachunek bankowy Spółki wpłynęła zaliczka w kwocie 7 230 000 EUR stanowiąca 15 % wartości kontraktu z Fabryką Wosku Mineralnego S.A. na budowę pod klucz „Zespołu instalacji do produkcji wysoko oczyszczonej parafiny, olejów i smarów wraz z rozbudową kompleksu energetycznego”.

W związku z otrzymaniem zaliczki w dniu 14.06.2013 r. rozpoczęły bieg wszelkie terminy i zobowiązania umowne dotyczące realizacji ww. kontraktu.

Umowa przekracza 10 % wartości kapitałów własnych emitenta.

powrót