Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2013-06-11 - Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PROCHEM S.A.

ZWZ PROCHEM S.A. w dniu 8 czerwca 2013 r. reprezentowane było 2.152.866 głosami.

Następujący akcjonariusze posiadali siłę głosów powyżej 5% na tym Zgromadzeniu.

 

NAZWA AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ POSIADANYCH  GŁOSÓW

% GŁOSÓW NA ZWZ

PROCHEM HOLDING M.GARLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

941 213

43,72

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ”

387 000

17,98

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

299 495

13,91

TAPPAN STEVE

277 181

12,87

Razem…………………………

1 904 889

88,48

 

Informujemy, że po ZWZ w dniu 8 czerwca 2013 r. ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji PROCHEM S.A. wynosi: 3.896.660.

 

Akcjonariusze, którzy uczestniczyli w ZWZ i posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów

 

NAZWA AKCJONARIUSZA

ILOŚĆ POSIADANYCH AKJI

% GŁOSÓW W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

%  AKCJI W KAPITALE SPÓŁKI

PROCHEM HOLDING M.GARLIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

941 213

24,15

24,16

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU  „ZŁOTA JESIEŃ”

387 000

9,93

9,94

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ

299 495

7,69

7,69

TAPPAN STEVE

277 181

7,11

7,12

Razem........................................

1 904 889

48,88

48,91

 

 

powrót