Prochem - defining the future

Raporty bieżące

2013-06-08 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.- podjęte uchwały

W dniu 8 czerwca 2013 roku odbyło się XXXII ZWZ PROCHEM S.A., na którym podjęto uchwały jak niżej: Podjęte uchwały- plik

powrót