Prochem - defining the future

Wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) PROCHEM S.A.  GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
IV. Zysk (strata) brutto
V. Zysk (strata) netto:
w tym przypisany Jednostce Dominującej


VI. Aktywa, razem
VII. Kapitał własny,ogółem:
w tym kapitał własny Jednostki Dominującej


VIII. Kapitał zakładowy
IX. Zobowiązania długoterminowe  
X. Zobowiązania krótkoterminowe
XI. Liczba akcji (szt.)  
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2017 r., w zł) -
PROPONOWANA DYWIDENDA (za 2017 r.) PROCHEM S.A. 
Dzień dywidendy -
Termin wypłaty -
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) -
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) -Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest corocznie, uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.


 

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) PROCHEM S.A.  GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 49 177
112 006
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży - 3 682
3 721
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 604
17 088
IV. Zysk (strata) brutto 14 950
20 080
V. Zysk (strata) netto:
w tym przypisany Jednostce Dominującej

12 684

-

16 976

16 828

VI. Aktywa, razem 93 512
156 824
VII. Kapitał własny,ogółem:
w tym kapitał własny Jednostki Dominującej

65 976

-

111 766

105 242

VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 1 422
4 692
X. Zobowiązania krótkoterminowe 26 114
40 366
XI. Liczba akcji (szt.) 3 895 000
3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,26 4,32
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,94 27,02
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2016 r., w zł) -


Tabela z wynikami finansowymi - rok 2017 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (za 2016 r.) PROCHEM S.A. 
Dzień dywidendy -
Termin wypłaty -
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) -
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) -Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest corocznie, uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.


 

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) PROCHEM S.A.  GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 109 682 169 214
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -16 425 -8 493
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -26 253 -23 733
IV. Zysk (strata) brutto -26 813 -25 959
V. Zysk (strata) netto:
w tym przypisany Jednostce Dominującej

-23 601

-

-23 144
-23 332

VI. Aktywa, razem 102 681 160 208
VII. Kapitał własny,ogółem:
w tym kapitał własny Jednostki Dominującej

53 459

-

95 031

88 583

VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 7 555 
4 726
X. Zobowiązania krótkoterminowe 41 667 60 451
XI. Liczba akcji (szt.) 3 895 000  3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -6,06 -5,99
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,73 22,74
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2015 r., w zł) 1,59Tabela z wynikami finansowymi - rok 2016 (plik do pobrania).


WYPŁACONA DYWIDENDA (za 2015 r.) PROCHEM S.A. 
Dzień dywidendy 30.06.2016
Termin wypłaty 15.07.2016
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) 6 193,05
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) 1,59


Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2016. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt: 

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155 
fax. (+48 22) 32 60 101 


Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest corocznie, uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.


 

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) PROCHEM S.A.  GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 220 954 266 443
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 158 25 229
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 152 9 552
IV. Zysk (strata) brutto 8 346 6 707
V. Zysk (strata) netto:
w tym przypisany Jednostce Dominującej

6 213

-

4 154

4 432

VI. Aktywa, razem 157 200 214 436
VII. Kapitał własny,ogółem:
w tym kapitał własny Jednostki Dominującej

83 275

-

125 095

116 357

VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 729 5 153
X. Zobowiązania krótkoterminowe 73 196 84 188
XI. Liczba akcji (szt.) 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,60 1,14
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 21,38 29,87
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2014 r., w zł) 0,35 -


Tabela z wynikami finansowymi - rok 2015 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (za 2014 r.) PROCHEM S.A. 
Dzień dywidendy 30.06.2015
Termin wypłaty 17.07.2015
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) 1 363,25
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) 0,35


Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2015. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt: 

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155 
fax. (+48 22) 32 60 101 


Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest corocznie, uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.

 

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) PROCHEM S.A.  GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 128 334
176 048
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 289
22 890
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 491
5 872
IV. Zysk (strata) brutto 6 333
4 963
V. Zysk (strata) netto:
w tym przypisany Jednostce Dominującej
5 009
-
3 278
3 751
VI. Aktywa, razem 139 683
202 337
VII. Kapitał własny,ogółem:
w tym kapitał własny Jednostki Dominującej
78 827
-
122 679
113 436
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe  2 558
6 884
X. Zobowiązania krótkoterminowe 58 298
72 774
XI. Liczba akcji (szt.)  3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,29 0,96
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20,24 29,12
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2013 r., w zł) - -

Tabela z wynikami finansowymi - rok 2014 (plik do pobrania).


WYPŁACONA DYWIDENDA (za 2013 r.) PROCHEM S.A. 
Dzień dywidendy -
Termin wypłaty -
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) -
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) -Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: 
Raport Roczny 2014. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt: 

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155 
fax. (+48 22) 32 60 101 


Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest corocznie, uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.

 

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) PROCHEM S.A.  GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 83 340
140 489
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 346
14 929
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 379 - 737
IV. Zysk (strata) brutto 8 554
- 394
V. Zysk (strata) netto:
w tym przypisany Jednostce Dominującej
6 643
-
- 1 013
- 34
VI. Aktywa, razem 121 126
189 572
VII. Kapitał własny,ogółem:
w tym kapitał własny Jednostki Dominującej
73 507
-
119 759
107 422
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe  19 893 24 277
X. Zobowiązania krótkoterminowe 27 726 45 536
XI. Liczba akcji (szt.)  3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,71 - 0,01
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,87 27,58
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2012 r., w zł) 0,78 -


Tabela z wynikami finansowymi - rok 2013 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (za 2012 r.) PROCHEM S.A. 
Dzień dywidendy 24.06.2013
Termin wypłaty 30.09.2013
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) 3 038
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) 0,78Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: 
Raport Roczny 2013. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt: 

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155 
fax. (+48 22) 32 60 101 


Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest corocznie, uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.

 

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) PROCHEM S.A. GRUPA 
KAPITAŁOWA
PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 85 406 136 069
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 788 12 643
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 5 414 - 3 804
IV. Zysk (strata) brutto 1 878 - 3 670
V. Zysk (strata) netto:
w tym przypisany Jednostce Dominującej
3 056
-

- 3 152
- 3 858

VI. Aktywa, razem 109 647 186 106
VII. Kapitał własny,ogółem:
w tym kapitał własny Jednostki Dominującej
70 030
-

124 088
110 410

VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 442 7 751
X. Zobowiązania krótkoterminowe 39 175 54 267
XI. Liczba akcji (szt.) 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,78 - 0,99
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,98 28,35
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2011 r., w zł) - -


Tabela z wynikami finansowymi - rok 2012 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (za 2011 r.) PROCHEM S.A. 
Dzień dywidendy -
Termin wypłaty -
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) -
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) -Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2012. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt: 

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155 
fax. (+48 22) 32 60 101 


Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest corocznie, uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.

 

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) PROCHEM S.A.  GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 127 630 178 423
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 905 17 937
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 450 7 573
IV. Zysk (strata) brutto 3 907 7 562
V. Zysk (strata) netto:
w tym przypisany Jednostce Dominującej
3 210
-
5 609
4 982
VI. Aktywa, razem 141 565 218 175
VII. Kapitał własny,ogółem:
w tym kapitał własny Jednostki Dominującej
66 839
-
127 092
112 886
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 384 6 417
X. Zobowiązania krótkoterminowe 74 342 84 666
XI. Liczba akcji (szt.)  3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,82 1,28
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,16 28,98
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2010 r., w zł) - -


Tabela z wynikami finansowymi - rok 2011 (plik do pobrania).


WYPŁACONA DYWIDENDA (za 2010 r.) PROCHEM S.A. 
Dzień dywidendy -
Termin wypłaty -
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) -
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) -Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2011. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt: 

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155 
fax. (+48 22) 32 60 101 


Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest corocznie, uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.

 

WYBRANE DANE FINANSOWE (w tys. zł) PROCHEM S.A.  GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 47 594 119 041
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 718 19 840
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 936 5 161
IV. Zysk (strata) brutto 6 4 825
V. Zysk (strata) netto:
w tym przypisany Jednostce Dominującej
1 265
-
4 945
4 319
VI. Aktywa, razem 105 163 187 006
VII. Kapitał własny,ogółem:
w tym kapitał własny Jednostki Dominującej
63 629
-
123 647
105 626
VIII. Kapitał zakładowy  3 895 3 895 
IX. Zobowiązania długoterminowe 330 8 372
X. Zobowiązania krótkoterminowe 41 204 54 987
XI. Liczba akcji (szt.) 3 895 000  3 895 000 
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,32 1,11
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,34 27,12
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2009 r., w zł) - -


Tabela z wynikami finansowymi - rok 2010 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (za 2009 r.) PROCHEM S.A. 
Dzień dywidendy -
Termin wypłaty -
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) -
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) -Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2010. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt: 

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155 
fax. (+48 22) 32 60 101 


Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest corocznie, uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.