Prochem - defining the future

Podstawowe wskaźniki finansowe

Rentowność ze sprzedaży

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,17 0,00

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,60 1,98

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 57,30 % 55,02 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/aktywa ogółem 19,42 % 0,26 %

 

Rentowność ze sprzedaży

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,01 0,03

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,22 1,28

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 68,31 % 57,98 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/aktywa ogółem 1,95 % 2,57 %

 

Rentowność ze sprzedaży

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/przychody ze sprzedaży 3,14 3,98

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,23 1,49

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 66,14 % 55,24 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/aktywa ogółem 6,04 % 5,57 %

 

Rentowność ze sprzedaży

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,35 2,49

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,03 1,23

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 73,88 % 62,9 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/aktywa ogółem 2,08 % 3,15 %

 

Rentowność ze sprzedaży

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/przychody ze sprzedaży 1,10 1,20

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,01 1,24

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 52,97 % 39,64 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/aktywa ogółem 1,2 % 1,23 %

 

Rentowność ze sprzedaży

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/przychody ze sprzedaży 0,26 0,15

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,51 1,84

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 29,45 % 28,73 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/aktywa ogółem 13,56 % 10,73 %

 

Rentowność ze sprzedaży

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/przychody ze sprzedaży wartość ujemna wartość ujemna

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,2 1,3

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 47,9 % 40,7 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/aktywa ogółem wartość ujemna wartość ujemna

 

Rentowność ze sprzedaży

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/przychody ze sprzedaży 2,8 % 1,7 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,4 1,6

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 47 % 41,7 % 

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/aktywa ogółem  3,95 % 1,94 %

 

Rentowność ze sprzedaży

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/przychody ze sprzedaży 3,9 % 1,9 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,5 1,4

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 43,6 %  39,4 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/aktywa ogółem  3,59 % 1,62 %

 

Rentowność ze sprzedaży

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/przychody ze sprzedaży 8,0 % wartość ujemna

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 2,4 1,5

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 39,3 %  36,8 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/aktywa ogółem  5,49 % wartość ujemna

 

Rentowność ze sprzedaży

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/przychody ze sprzedaży 3,6 % -2,3 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,7 1,4

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 36,1 %  33,3 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/aktywa ogółem  2,79 % - 1,69 %

 

Rentowność ze sprzedaży

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/przychody ze sprzedaży 2,5 % 3,1 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 1,4 1,4

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 52,8 %  41,7 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/aktywa ogółem  2,27 % 2,57 %

 

Rentowność ze sprzedaży

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/przychody ze sprzedaży 2,70 % 4,20 %

Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące 2,40 % 2,00 %

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem 39,50 %  33,90 %

Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

Wskaźnik PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
zysk netto/aktywa ogółem  1,20 %  2,64 %