Prochem - defining the future

Akcjonariat

Akcjonariat

PROCHEM jako spółka akcyjna zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 30 czerwca 1994 roku. Był pierwszą firmą inżynierską, której akcje znalazły się na publicznym parkiecie.

Kapitał akcyjny Spółki obecnie wynosi 3.895.000 PLN, co stanowi 3.896.160 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i dzieli się na 3.895.000 szt. akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda.


PROCHEM S.A. posiada 960.000 akcji własnych nabytych w dniu 21 marca 2018 r. w celu umorzenia, stanowiących 24,65 % kapitału zakładowego.


Zgodnie z wiedzą PROCHEM S.A., przed dokonaniem przez Spółkę nabycia akcji własnych, o którym mowa powyżej, do największych akcjonariuszy (posiadających znaczne, ponad 5% pakiety akcji Spółki) należeli:


Steven Tappan - 930.060 akcji, co stanowi 23,88% kapitału i 23,87% głosów,

Fundusze zarządzane przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - 482.288 akcji, co stanowi 12,38% kapitału i 12,38% głosów (w tym: Esaliens Parasol FIO - 284.054 akcji, co stanowi 7,29% kapitału i 7,29 głosów oraz Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ - 198.145 akcji, co stanowi 5,09% kapitału i 5,09% głosów),

OFE PZU S.A. „Złota Jesień” - 387.521 akcji, co stanowi 9,95% kapitału i 9,95% głosów,

Andrzej Karczykowski - 274.586 akcji, co stanowi 7,05% kapitału i 7,05% głosów,

Fundusz zarządzany przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - 239.690 akcji, co stanowi 6,15% kapitału i 6,15% głosów (w tym: Value Fund Poland Activist FIZ – 239.690 akcji, co stanowi 6,15% kapitału i 6,15% głosów).


Kapitał zakładowy PROCHEM S.A. tworzy 3.895.000 akcji, w tym:

  • 1.817.500 akcji Serii Założycielskiej A,
  • 682.500 akcji Serii B,
  • 530.000 akcji Serii C,
  • 865.000 akcji Serii D.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 PLN.

powrót