Prochem - defining the future

Akcjonariat

Akcjonariat

PROCHEM jako spółka akcyjna zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 30 czerwca 1994 roku. Był pierwszą firmą inżynierską, której akcje znalazły się na publicznym parkiecie.

Kapitał akcyjny Spółki obecnie wynosi 2.005.000 PLN, co stanowi 2.006.160 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i dzieli się na 2.005.000 szt. akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda.


Zgodnie z wiedzą PROCHEM S.A., do największych akcjonariuszy (posiadających znaczne, ponad 5% pakiety akcji Spółki) aktualnie należą:

Steven Tappan - 1.002.450 akcji, co stanowi 50% kapitału i 49,97% głosów 1),

OFE PZU S.A. „Złota Jesień” - 284.916 akcji, co stanowi 14,21% kapitału i 14,20% głosów 1).


1)
 Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Emitenta 


Kapitał zakładowy PROCHEM S.A. tworzy 2.005.000 akcji, w tym:

  • 1.816.751 akcji Serii Założycielskiej A,
  • 188.249 akcji Serii B.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 PLN.  Aktualny STATUT Spółki (2023): plik

powrót