Prochem - defining the future

Akcjonariat

Akcjonariat

PROCHEM jako spółka akcyjna zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 30 czerwca 1994 roku. Był pierwszą firmą inżynierską, której akcje znalazły się na publicznym parkiecie.

Kapitał akcyjny Spółki obecnie wynosi 2.935.000 PLN, co stanowi 2.936.160 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i dzieli się na 2.935.000 szt. akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda.


Zgodnie z wiedzą PROCHEM S.A., do największych akcjonariuszy (posiadających znaczne, ponad 5% pakiety akcji Spółki) aktualnie należą:

Steven Tappan - 965.000 akcji, co stanowi 32,88% kapitału i 32,87% głosów,

OFE PZU S.A. „Złota Jesień” - 387.521 akcji, co stanowi 13,20% kapitału i 13,20% głosów,

Fundusze zarządzane przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - 354.525 akcji, co stanowi 12,08% kapitału i 12,07% głosów (w tym: Esaliens Parasol FIO - 208.844 akcji, co stanowi 7,12% kapitału i 7,11% głosów),

Andrzej Karczykowski - 201.882 akcji, co stanowi 6,88% kapitału i 6,88% głosów.Kapitał zakładowy PROCHEM S.A. tworzy 2.935.000 akcji, w tym:

  • 1.817.500 akcji Serii Założycielskiej A,
  • 682.500 akcji Serii B,
  • 435.000 akcji Serii C.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 PLN.

powrót