Prochem - defining the future

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

XLV WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki

6. Formularze

7. Inne materiały:

Raport Roczny 2022

Sprawozdanie Rady Nadzorczej, Grupa Kapitałowa PROCHEM S.A., 2022Uchwały podjęte przez WZA PROCHEM S.A. wraz z wynikami głosowań - 14 czerwca 2023 r. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

(Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 968 350 akcji. Oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym: 668 750 głosów ,,za’’, 284 900 głosów przeciw, 15 500 głosów wstrzymujących się.)


Regulmin WZA

 

XLIV NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

Formularze


Uchwały podjęte przez NWZA PROCHEM S.A. wraz z wynikami głosowań - 24 września 2022 r. XLIII WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki

6. Formularze

7. Inne materiały:

Raport Roczny 2021

Uchwały podjęte przez WZA PROCHEM S.A. wraz z wynikami głosowań - 27 czerwca 2022 r. 


Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

(Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 968 350 akcji. Oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym: 668 750 głosów ,,za’’, 284 900 głosów przeciw, 15 500 głosów wstrzymujących się.)


Regulmin WZA


 

XLII WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki

6. Formularze

7. Inne materiały:

Raport Roczny 2020

Uchwały podjęte przez WZA PROCHEM S.A. wraz z wynikami głosowań - 24 czerwca 2021 r. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

(Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 968 350 akcji. Oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym: 668 750 głosów ,,za’’, 284 900 głosów przeciw, 15 500 głosów wstrzymujących się.)


Regulmin WZA


 

XLI WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki

6. Wiesław Kiepiel - CV
7. Formularze

8. Inne materiały

Raport Roczny 2019


Uchwały podjęte przez WZA PROCHEM S.A. wraz z wynikami głosowań - 25 sierpnia 2020 r.
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

 • Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 23, ZWZA PROCHEM S.A. z dnia 25 sierpnia 2020 roku

  (Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 968 350 akcji. Oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym: 668 750 głosów ,,za’’, 284 900 głosów przeciw, 15 500 głosów wstrzymujących się.)


Regulmin WZA


 

XL WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Inne materiały

Raport Roczny 2018


Uchwały podjęte przez WZA PROCHEM S.A. wraz z wynikami głosowań - 1 czerwca 2019 r.
Regulmin WZA


 

XXXVIII NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

Formularze

Uchwały podjęte przez NWZA PROCHEM S.A. 26 stycznia 2018 r.


XXXIX WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Inne materiały

Raport Roczny 2017

Uchwały podjęte przez WZA PROCHEM S.A. 21 czerwca 2018 r.


Regulmin WZA


 

XXXVII ZWZA PROCHEM S.A.:


1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Zgłoszenie kandydata - Rada Nadzorcza PROCHEM S.A.

8. Inne materiały

Raport Roczny 2016


Uchwały podjęte przez XXXVII WZA PROCHEM S.A. 10 czerwca 2017 r.Regulmin WZA

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

Formularze


Uchwały podjęte przez NWZA PROCHEM S.A. 28 października 2016 r.XXXV ZWZA PROCHEM S.A.:

NOWY PORZĄDEK OBRAD ZWZA PROCHEM S.A.:

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "PROCHEM S.A."), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2016 z 10 maja 2016r. ("ZWZ") informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariuszy Emitenta żądania dodania określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, Spółka dokonała zmiany porządku obrad ZWZ. Nowe punkty - dodane na żądanie akcjonariuszy - zostały wskazane poniżej (pkt 12). Treść projektów uchwał akcjonariuszy, żądania akcjonariuszy, zmieniona treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść wszystkich projektów uchwał ZWZ zamieszczone są poniżej.


1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Informacja odnośnie wyborów do Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

8. Inne materiały

Raport Roczny 2015


Uchwały podjęte przez XXXV WZA PROCHEM S.A. 11 czerwca 2016 r.Regulmin WZA

 

XXXIV ZWZA PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Inne materiały

Raport Roczny 2014


Uchwały podjęte przez XXXIV WZA PROCHEM S.A. 13 czerwca 2015 r.

Regulmin WZA

 

XXXIII ZWZA PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Informacja odnośnie wyborów do Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

Życiorysy pozostałych Kandydatów, którzy obecnie pełnią funkcję członków Rady Nadzorczej umieszczone są w zakładce Rada Nadzorcza

8. Inne materiały

Raport roczny 2013


Uchwały podjęte przez XXXIII WZA PROCHEM S.A. 7 czerwca 2014r.

Regulmin WZA

 

XXXII ZWZA PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Inne materiały

Raport roczny 2012


Uchwały podjęte przez XXXII WZA PROCHEM S.A. 8 czerwca 2013r.

Regulmin WZA

 

XXXI ZWZA PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

 2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011r.
 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
 5. Ocena sytuacji Spółki
 6. Formularze

 7. Inne materiały

     Raport roczny 2011

Regulmin WZA

   

  XXX ZWZA PROCHEM S.A. :

  1.  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

  2.  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
  3.  Projekty uchwał XXX WZA wraz z uzasadnieniem
  4.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010r.
  5.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
  6.  Ocena sytuacji spółki
  7.  Formularze

  8.  Informacja dotycząca wyborów do Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
  9.  Inne materiały

         Raport roczny 2010


  Uchwały podjęte przez XXX WZA PROCHEM S.A. 11 czerwca 2011r.

  Protokół - XXX WZA PROCHEM S.A.


  Regulmin WZA

   

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.:

  1.  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.
  2.  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
  3.  Formularze:

  4. Wniosek do Przewodniczącego WZA zgłaszający Kandydata do Rady Nadzorczej
  5. Życiorys i inne informacje o Kandydacie

  Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A. w dniu 24 lipca 2010r.

  XXVIII ZWZA PROCHEM S.A.:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.:

  2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
  3. Projekty uchwał XXVIII WZ wraz z uzasadnieniem
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009r.
  5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
  6. Ocena sytuacji Spółki
  7. Formularze:

  8. Inne materiały:
  Raport Roczny 2009  Uchwały podjęte przez XXVIII WZA PROCHEM S.A. w dniu 12 czerwca 2010 r.


  Regulmin WZA