Prochem - defining the future

Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych z Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.) - dokument

W związku z zasadą I.Z.1.15 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Spółka oświadcza, że nie stosuje polityki różnorodności. Podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o wyborze osób do władz Spółki oraz przy powoływaniu kluczowych menedżerów są kompetencje kandydatów.


***

Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A., Uchwałą nr 7 z dn. 8 czerwca 2013 r. przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego pod nazwą Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW po zmianach, jak w uchwale Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dn. 21 listopada 2012 r., z wyłączeniem zasad określonych: w części I pkt. 12, w części II pkt 1 podpunkt 9a oraz w części IV pkt 10.

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW (2012 r.) - dokumentOświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2017 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2017 roku (punkt 4 Sprawozdania). 

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie - Raporty okresowe.


***

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2016 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2016 roku (punkt 4 Sprawozdania). 

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie - Raporty okresowa.


***

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2015 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2015 roku (punkt 4 Sprawozdania). 

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie - Raporty okresowe.


***

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2014 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2014 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie - Raporty okresowe.

***

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2013 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2013 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie - Raporty okresowe.


***

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2012 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2012 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie - Raporty okresowe.


***

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2011 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2011 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie - Raporty okresowe.


***

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2010 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2010 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie - Raporty okresowe.powrót