Prochem - defining the future

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza

Karol Żbikowski

Życiorys

Członek niezależny


Andrzej Karczykowski 

Życiorys


Krzysztof Obłój 
Życiorys

Członek niezależny

Marcin Pędziński
Życiorys

   Marek Garliński  
ŻyciorysDokumenty

***


***


***

***

***

***

***

***


Regulamin

Regulamin Rady Nadzorczej

powrót