Prochem - defining the future

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza

Marek Garliński
Prezes
Życiorys

Karol Żbikowski 
Wiceprezes
Życiorys
Członek niezależnyKrzysztof Obłój 
Życiorys

Członek niezależny

Wiesław Kiepiel
Życiorys

Członek niezależny

Andrzej Karczykowski
ŻyciorysDokumenty

***


***


***


***


***


***

***

***

***

***

***


Regulamin

Regulamin Rady Nadzorczej

powrót