Prochem - defining the future

Akcjonariat

Akcjonariat

PROCHEM jako spółka akcyjna zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 30 czerwca 1994 roku. Był pierwszą firmą inżynierską, której akcje znalazły się na publicznym parkiecie.

Kapitał akcyjny Spółki obecnie wynosi 3.895.000 PLN, co stanowi 3.896.160 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i dzieli się na 3.895.000 szt. akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda.


Zgodnie z wiedzą PROCHEM S.A., do największych akcjonariuszy (posiadających znaczne, ponad 5% pakiety akcji Spółki) aktualnie należą:

Steven Tappan - 830.060 akcji, co stanowi 21,31% kapitału i 21,30% głosów,

Uczestnicy "Porozumienia PHC" - 663.661 akcji, co stanowi 17,04% kapitału i 17,06% głosów, 

Fundusze zarządzane przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - 560.549 akcji, co stanowi 14,39% kapitału i 14,39% głosów (w tym: Legg Mason Parasol FIO – 284.054 akcji, co stanowi 7,29% kapitału i 7,29% głosów oraz oraz Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ - 261.773 akcji, co stanowi 6,72% kapitału i 6,72% głosów),

Fundusze zarządzane przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - 476.380 akcji, co stanowi 12,23% kapitału i 12,23% głosów (w tym: Quercus Parasolowy SFIO Stabilny – 280.614 akcji, co stanowi 7,20% kapitału i 7,20% głosów),

OFE PZU S.A. „Złota Jesień” - 387.521 akcji, co stanowi 9,95% kapitału i 9,95% głosów,
Fundusz zarządzany przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - 233.168 akcji, co stanowi 5,99% kapitału i 5,98% głosów (w tym: Value Fund Poland Activist FIZ – 233.168 akcji, co stanowi 5,99% kapitału i 5,98% głosów).


Kapitał zakładowy PROCHEM S.A. tworzy 3.895.000 akcji, w tym:

  • 1.817.500 akcji Serii Założycielskiej A,
  • 682.500 akcji Serii B,
  • 530.000 akcji Serii C,
  • 865.000 akcji Serii D.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 PLN.

powrót