Prochem - defining the future

Rozpoczęcie skupu akcji własnych PROCHEM S.A.

Rozpoczęcie skupu akcji własnych PROCHEM S.A.

Zgodnie z uchwałą podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROCHEM S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku, Zarząd Spółki postanowił rozpocząć procedurę skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.

Oferta zakupu akcji PROCHEM S.A. została przedstawiona w załączniku do Raportu Bieżącego z dnia 05 sierpnia 2021 roku (link do raportu na stronie).

powrót