Prochem - defining the future

Nowy certyfikat zarządzania BHP

Nowy certyfikat zarządzania BHP

PROCHEM S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym oraz będąc świadomy konieczności zapewnienia swoim pracownikom oraz podmiotom współpracującym najwyższego poziomu bezpieczeństwa, wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z wymaganiami normy ISO-45001:2018.

W wyniku audytu, który odbył się w lipcu 2020 r. i został przeprowadzony przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej, PROCHEM S.A. uzyskał certyfikat potwierdzający, że systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Spółce spełniają wymagania normy ISO 45001:2018.

Wdrożenie systemu wraz z uzyskaniem certyfikatu pozytywnie wpłynie na postrzeganie PROCHEM S.A. jako odpowiedzialnego pracodawcy, partnera biznesowego, a także ugruntuje silną pozycję firmy na wymagającym rynku firm świadczących kompleksowe usługi w zakresie projektowania oraz realizacji inwestycji.

powrót