Prochem - defining the future

BIM4EEB - międzynarodowy projekt PROCHEMU

BIM4EEB - międzynarodowy projekt PROCHEMU

PROCHEM S.A. jest partnerem w europejskim projekcie BIM4EEB – programie wspierającym funkcjonalność BIM w procesie renowacji budynków.

Ogólnym celem BIM4EEB jest zaproponowanie metod i narzędzi pokonujących obecne bariery pojawiające się na różnych etapach procesu renowacji (oględziny stanu istniejącego, podjęcie decyzji o konieczności renowacji, projektowanie zmian, budowę i utrzymanie obiektu), opracowanie wytycznych do implementacji BIM, a także zapewnienie łatwej i praktycznej platformy operacyjnej będącej centralną bazą informacji (CDE).

– Zadaniem projektu jest stworzenie takiego środowiska, które będzie efektywnie wykorzystywać przepływ informacji pomiędzy stronami postępowania biorącymi udział w procesie renowacji budynku, który przyczyni się do skrócenia czasu podejmowania koniecznych decyzji – podkreślił Jarosław Stępniewski, Prezes Zarządu PROCHEM S.A.

Efektem końcowym projektu BIM4EEB jest podniesienie jakości i komfortu życia mieszkańców modernizowanych obiektów oraz zapewnienie zmniejszenia kosztów utrzymania budynków. – Wyzwaniem dla PROCHEMU, jako uczestnika tego programu jest opracowanie skutecznych i niezawodnych metod oraz narzędzi do szybkiej inwentaryzacji obiektu do modelu 3D oraz zintegrowanie go z danymi semantycznymi wykraczającymi poza informacje geometryczne. PROCHEM od początku swojej działalności wyznaczał trendy rozwoju narzędzi do projektowania. Jesteśmy dumni, że jako jedna z najnowocześniejszych firm inżynierskich w kraju, możemy współtworzyć innowacyjne rozwiązania projektowe w Europie – mówi Marek Kiersznicki, Wiceprezes PROCHEM S.A.

Projekt BIM4EEB koordynowany jest przez Politechnikę w Mediolanie we współpracy z Fondazione Politecnico di Milano. Oprócz spółki PROCHEM partnerami są dwie firmy inżynierskie (CAVERION, CGI Sverige), uczelnie wyższe (Politechnika w Mediolanie, Uniwersytet College Cork, Uniwersytet Techniczny w Dresden), instytuty badawcze (VTT, RISE), administratorzy publiczni (Lombardy Rergion, ALER VCBM), firmy (SOLITEL, SUIT5, OneTeam, VisualLink) oraz jednostka współpracująca (Architects Council of Europe).

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020 i trwał będzie 42 miesiące, od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2022 roku.

BIM4EEB website

BIM4EEB Linkedin

BIM4EEB twitter

powrót