Prochem - defining the future

Rozpoczęcie skupu akcji własnych PROCHEM S.A.

Rozpoczęcie skupu akcji własnych PROCHEM S.A.

Zgodnie z uchwałą podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PROCHEM S.A. w dniu 26 stycznia 2018 r., Zarząd Spółki postanowił rozpocząć procedurę skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.

Oferta zakupu akcji PROCHEM S.A. została przedstawiona w załączniku do Raportu Bieżącego z dnia 28 lutego 2018 roku (link do raportu na stronie).

powrót