Prochem - defining the future

Prestiżowe nagrody dla PROCHEMU

Prestiżowe nagrody dla PROCHEMU

PROCHEM uzyskał prestiżowe tytuły i nagrody w branżowych konkursach organizowanych przez Izbę Projektowania Budowlanego. Uroczystości wręczania nagród odbyły się podczas corocznej konferencji Izby Projektowania Budowlanego we współpracy z Krajową Radą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, która miała miejsce 21-22 maja 2015 r.

Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej, PROCHEM S.A. został laureatem dwóch branżowych przeglądów. Zostaliśmy uhonorowani w konkursie „Projekt Inżynierski Roku 2015” za opracowanie dokumentacji projektowej instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki we Włocławku, a także uzyskaliśmy prestiżowy dyplom „Projekt Inżynierski 25-lecia” za projekt Terminalu LNG w Świnoujściu w konkursie związanym z Jubileuszem 25-lecia Izby Projektowania Budowlanego. Zaszczytny tytuł „Projektanta 25-lecia” został przyznany naszemu Koledze – Zdzisławowi Rokicie.


Wyróżnieniami podczas tegorocznej konferencji były również odznaczenia państwowe przyznane na wniosek Izby Projektowania Budowlanego przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dla zasłużonych i długoletnich pracowników branży budowlanej. Pracownicy PROCHEMU, którzy zostali odznaczeni Złotym Medalem za Długoletnią Służbę to: Dariusz Kałużyński, Jan Milczarczyk, Grzegorz Piotrowski i Jarosław Wieczorek, Medalami Srebrnymi – Marek Kiersznicki, Jacek Küchler (decyzja z 2014 r.), Jacek Majerowski, Jarosław Szaturski oraz Sławomir Wiak.

powrót