Prochem - defining the future

Energetyka

 • POLIMEX MOSTOSTAL
 • Inwestycja: Blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Żerań
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Warszawa

 • Bioagra
 • Inwestycja: Instalacja kogeneracji wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Zakres prac: Projekt, generalne wykonawstwo
  Lokalizacja: Goświnowice

 • GE Power (ALSTOM Power)
 • Inwestycja: Budowa bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Opole

 • GE Power
 • Inwestycja: Instalacje oczyszczania spalin w ZW Nowa
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza

 • GE Power
 • Inwestycja: Rozbudowa instalacji odsiarczania spalin kotłów w Elektrociepłowni
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Bydgoszcz

 • Seen Technologie
 • Inwestycja: Stacja uzdatniania wody w Elektrowni Opole
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Opole

 • Fabryka Wosku Mineralnego
 • Inwestycja: Rozbudowa kompleksu energetycznego
  Zakres prac: Projekt, generalna realizacja inwestycji
  Lokalizacja: Swisłocz, Białoruś

 • GE Power (Alstom Power ECS)
 • Inwestycja: Instalacja odsiarczania dla kotłów parowych w elektrociepłowni
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Łódź

 • Bilfinger Infrastructure
 • Inwestycja: Modernizacja kotła do spalania biomasy w Elektrociepłowni Siekierki
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Warszawa

 • POSCO Engineering & Construction
 • Inwestycja: Kompleks energetyczny w Zakładzie termicznego przekształcania odpadów
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Kraków 

  Foto: KHK S.A. Kraków

 • EOLOS Novo, Raiffeisen Bank Polska, Bank DnB Nord Polska
 • Inwestycja: Farma wiatrowa
  Zakres działania: Konsulting techniczny
  Lokalizacja: Gmina Czarnożyły

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie
 • Inwestycja: Kompleks energetyczny w Stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków "CZAJKA"
  Zakres prac: Inżynier kontraktu wg FIDIC
  Lokalizacja: Warszawa

 • ALSTOM Power
 • Inwestycja: Instalacja wody technologicznej dla bloku energetycznego w Elektrowni Bełchatów
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Bełchatów

 • ALSTOM Power
 • Inwestycja: Instalacja wychwytywania CO2 dla bloku energetycznego w Elektrowni Bełchatów
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Bełchatów

 • URZĄD MIASTA WARSZAWA
 • Inwestycja: Zakład utylizacji stałych odpadów komunalnych
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Warszawa