Prochem - defining the future

Energetyka

Od wielu lat PROCHEM uczestniczy w złożonych projektach energetycznych współpracując z liderami w tej branży. Doświadczenie nasze obejmuje zarówno wykonywanie prac projektowych w ramach inwestycji dla energetyki zawodowej jak i elektrociepłowni przemysłowych.


Wśród naszych referencji znaleźć można przedsięwzięcia dotyczące gospodarki CO2 (instalacja CCP – Carbon Capture Plant) jak również energetyki ze źródeł odnawialnych, w tym instalacji spalania osadów i odpadów komunalnych.


PROCHEM pełni również rolę doradcy technicznego banków w zakresie przebiegu procesu inwestycyjnego finansowanych przez nie farm wiatrowych.