Prochem - defining the future

Instalacje procesowe

 • Bioagra
 • Inwestycja: Budowa instalacji – kolumna próżniowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi do poprawy jakościowych etanolu
  Zakres prac: Projekt, generalna realizacja inwestycji
  Lokalizacja: Goświnowice

 • thyssenkrupp
 • Inwestycja: Instalacja kwasu azotowego i neutralizacji
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Włocławek

 • ANWIL
 • Inwestycja: Infrastruktura OSBL związana z rozbudową zdolności produkcyjnych nawozów
  Zakres prac: Projekt, generalne wykonawstwo
  Lokalizacja: Włocławek

 • Hyundai
 • Inwestycja: Polimery Police
  Zakres prac: Część projektu budowlanego
  Lokalizacja: Police

 • PKN Orlen
 • Inwestycja: Kompleksowa usługa zabudowy instalacji pilotażowej w skali 1/4-technicznej w Centrum Badawczo Rozwojowym PKN Orlen
  Zakres prac: Projekt, generalne wykonawstwo
  Lokalizacja: Warszawa

 • Bioagra
 • Inwestycja: Rozbudowa i modernizacja instalacji technologicznych
  Zakres prac: Projekt, generalna realizacja inwestycji
  Lokalizacja: Goświnowice

 • PKN ORLEN
 • Inwestycja: Instalacja pilotowa w skali 1/4-technicznej, branża rafineryjna
  Zakres prac: Projekt, generalne wykonawstwo
  Lokalizacja: Warszawa

 • Bioagra
 • Inwestycja: Budowa kotła rezerwowo-szczytowego
  Zakres prac: Projekt, generalne wykonawstwo
  Lokalizacja: Goświnowice

 • Bioagra
 • Inwestycja: Instalacja kogeneracji wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Zakres prac: Projekt, generalne wykonawstwo
  Lokalizacja: Goświnowice

 • Biotechnika
 • Inwestycja: Kompleksowa konstrukcja stalowa dla wytwórni etanolu w USA
  Zakres prac: Kompletacja dostaw
  Lokalizacja: Polska

 • Bioagra
 • Inwestycja: Rozbudowa i modernizacja instalacji technologicznych
  Zakres prac: Projekt, generalna realizacja inwestycji
  Lokalizacja: Goświnowice

 • Synthos Dwory 7
 • Inwestycja: Instalacja wytwarzania innowacyjnych materiałów polistyrenowych
  Zakres prac: Projekt, kompletacja dostaw
  Lokalizacja: Oświęcim

 • Solvay Advanced Silicas Poland
 • Inwestycja: Rozbudowa instalacji do produkcji krzemionki
  Zakres prac: Projekt, zarządzanie budową (EPCM)
  Lokalizacja: Włocławek

 • Fabryka Wosku Mineralnego
 • Inwestycja: Zespół instalacji do produkcji parafiny, olejów i smarów
  Zakres prac: Projekt, generalna realizacja inwestycji
  Lokalizacja: Swisłocz, Białoruś

 • Petrol
 • Inwestycja: Instalacje do pirolizy odpadów gumowych
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Szczecin

 • Bioagra
 • Inwestycja: Instalacje w Zakładach Produkcji Biopaliw
  Zakres prac: Projekt, generalna realizacja inwestycji
  Lokalizacja: Goświnowice

 • Soda Polska Ciech
 • Inwestycja: Intensyfikacja produkcji sody kalcynowanej
  Zakres prac: Projekt, kompletacja dostaw
  Lokalizacja: Inowrocław

 • Solvay Advanced Silicas Poland
 • Inwestycja: Zakład produkcji krzemionki wysokodyspersyjnej
  Zakres prac: Projekt, kompletacja dostaw, zarządzanie realizacją (EPCM)
  Lokalizacja: Włocławek

 • CLARITER poland
 • Inwestycja: Instalacja pilotowa do przetwarzania tworzyw sztucznych na produkty chemiczne o wysokiej czystości
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Włocławek

 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 • Inwestycja: Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW)
  Zakres prac: Inżynier Kontraktu wg FIDIC
  Lokalizacja: Zabrze

 • Instytut Chemii Przemysłowej
 • Inwestycja: Instalacja w skali 1/4 technicznej dla procesu otrzymywania estrów akrylowych z gliceryny
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Warszawa

 • Z.Ch. ZACHEM więcej
 • Inwestycja: Instalacja produkcji epichlorohydryny z gliceryny
  Zakres prac: Generalna realizacja inwestycji
  Lokalizacja: Bydgoszcz

 • Z.Ch. Organika Sarzyna
 • Inwestycja: Instalacja MCPA
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Nowa Sarzyna

 • MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD.
 • Inwestycja: Instalacja produkcji kwasu tereftalowego
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Włocławek

 • Instytut Chemii Przemysłowej
 • Inwestycja: Przystosowanie hali do nowych stanowisk badawczych
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Warszawa

 • Coperion GmbH
 • Inwestycja: Silos magazynowy PTA wraz z infrastrukturą techniczną
  Zakres prac: Generalne wykonawstwo
  Lokalizacja: Włocławek

 • PCC Rokita
 • Inwestycja: Instalacja etoksylacji
  Zakres prac: Projekt, inwestorstwo zastępcze
  Lokalizacja: Płock

 • BIOAGRA
 • Inwestycja: Zakład produkcji etanolu
  Zakres prac: Projekt, generalna realizacja inwestycji
  Lokalizacja: Głębinowo

 • KGHM ECOREN
 • Inwestycja: Instalacja oczyszczania siarczanu niklu oraz oczyszczania koncentratu kobaltu
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Głogów

 • LOTOS Biopaliwa
 • Inwestycja: Instalacja produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych (komponent biopaliw), modernizacja infrastruktury do instalacji
  Zakres prac: Projekt, generalne wykonawstwo
  Lokalizacja: Czechowice

 • Nitrogenmuvek Rt.
 • Inwestycja: Instalacja granulacji nawozów azotowych i instalacja neutralizacji
  Zakres prac: Projekt, generalna realizacja inwestycji
  Lokalizacja: Petfurdo (Węgry)

 • Petrochemia Blachownia
 • Inwestycja: Instalacja destylacji ekstrakcyjnej frakcji BT
  Zakres prac: Projekt, generalna realizacja inwestycji
  Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle

 • PCC Rokita
 • Inwestycja: Wytwórnia oksyalkilatów
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Brzeg Dolny

 • PCC Rokita S.A.
 • Inwestycja: Instalacja doświadczalna Roflamu F
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Brzeg Dolny

 • ZCH POLICE
 • Inwestycja: Zwiększenie zdolności prod. instalacji bieli tytanowej
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Police

 • RAFINERIA TRZEBINIA
 • Inwestycja: Instalacja hydrorafinacji parafin
  Zakres prac: Projekt, generalna realizacja inwestycji
  Lokalizacja: Trzebinia

 • ANWIL
 • Inwestycja: Modernizacja wytwórni chloru
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Włocławek

 • Grupa Lotos
 • Inwestycja: Instalacja technologiczna "Merox"
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Gdańsk

 • PKN ORLEN
 • Inwestycja: Modernizacja instalacji ekstrakcji aromatów
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Płock

 • PKN ORLEN
 • Inwestycja: Infrastruktura zewnętrzna dla instalacji poliolefin
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Płock

 • ANWIL
 • Inwestycja: Instalacja saletrzaku
  Zakres prac: Projekt, kompletacja dostaw, generalne wykonawstwo
  Lokalizacja: Włocławek

 • Atofina (ELF Atochem)
 • Inwestycja: Wytwórnia polistyrenu
  Zakres prac: Projekt, kompletacja dostaw
  Lokalizacja: Carling (Francja)