Prochem - defining the future

Nafta i gaz

 • Porr
 • Inwestycja: Rozbudowa instalacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (trzy zadania: część lądowa, część morska, regazyfikatory SCV)
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Świnoujście

 • Skanska
 • Inwestycja: Modernizacja i rozbudowa składu MPS
  Zakres prac: Projekt, realizacja
  Lokalizacja: Porażyn

 • 12 Terenowy Oddział Lotniskowy
 • Inwestycja: Modernizacja lotniskowego składu MPS
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Dęblin

 • PKN ORLEN
 • Inwestycja: Dostosowanie frontów kolejowych w bazie paliw
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Sokółka

 • Saipem
 • Inwestycja: Terminal LNG
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Świnoujście

 • IKS SOLINO
 • Inwestycja: Infrastruktura dla kawern magazynowych ropy naftowej i otworu eksploatacyjnego
  Zakres prac: Projekt, generalne wykonawstwo
  Lokalizacja: Inowrocław

 • Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Inwestycja: Rozbudowa składu MPS w Porcie Wojennym
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Gdynia

 • IKS Solino
 • Inwestycja: Infrastruktura technologiczna do nowych otworów eksploatacyjnych
  Zakres prac: Projekt, generalne wykonawstwo
  Lokalizacja: Inowrocław

 • Kghm Metraco
 • Inwestycja: Baza magazynowo - przeładunkowa kwasu siarkowego
  Zakres prac: Inwestorstwo zastępcze
  Lokalizacja: Szczecin

 • 12 Terenowy Oddział Lotniskowy
 • Inwestycja: Modernizacja bazy paliw
  Zakres prac: Projekt
  Loklizacja: Lotnisko Balice, Kraków

 • Port Lotniczy Łódź
 • Inwestycja: Baza paliw w Porcie Lotniczym
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Lublinek

 • OLPP
 • Inwestycja: Rozbudowa pojemności zbiorników bazy paliw
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Nowa Wieś Wielka, Koluszki

 • 17 Terenowy Oddział lotniskowy
 • Inwestycja: Modernizacja lotniczego magazynu materiałów pędnych i smarów
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Darłówek

 • VETCO AIBEL AS (d. ABB Offshore System AS)
 • Inwestycja: Instalacja pływająca do obróbki, magazynowania oraz ekspedycji ropy i gazu
  Zakres prac: Projektowanie trójwymiarowe w systemie PDMS
  Lokalizacja: Oslo (Norwegia)

 • Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy
 • Inwestycja: Modernizacja zbiorników oraz urządzeń dystrybucyjnych produktów naftowych
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Inowrocław, Nowy Glinnik, Maksymilianów

 • LOTOS CZECHOWICE
 • Inwestycja: Modernizacja instalacji załadunku paliw do cystern kolejowych
  Zakres prac: Projekt 
  Lokalizacja: Czechowice - Dziedzice

 • GRUPA LOTOS
 • Inwestycja: Instalacja nalewu paliw do autocystern
  Zakres prac: Projekt, generalne wykonawstwo
  Lokalizacja: Gdańsk

 • TURKMENNIEFT
 • Inwestycja:
  - Modernizacja instalacji oczyszczania gazu ziemnego
  - Instalacja przygotowania i transportu gazu ziemnego
  Zakres prac:
  - Projekt, kompletacja dostaw
  - Projekt
  Lokalizacja: Turkmenistan

 • PERN PRZYJAŹŃ
 • Inwestycja: III nitka rurociągu "Przyjaźń" wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Zakres prac: Projekt, generalna realizacja inwestycji
  Lokalizacja: Adamowo-Plebanka

 • Naftobazy
 • Inwestycja: Podwyższenie obwałowań i uszczelnienie tac zbiornikowych w bazach paliw
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Koluszki, Nowa Wieś Wielka, Wola Rzędzińska, Kawice

 • PKN ORLEN
 • Inwestycja: Modernizacja baz magazynowych
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Gutkowo, Nowa Sól, Lublin, Sokółka, Wrocław

 • PKN ORLEN
 • Inwestycja: Modernizacja bazy magazynowej paliw
  Zakres prac: Projekt, generalne wykonawstwo
  Lokalizacja: Szczecin

 • Rejonowy Zarząd infrastruktury w Gdyni
 • Inwestycja: Rozbudowa magazynu paliw i smarów w Porcie Wojennym
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Gdynia

 • Naftobazy
 • Inwestycja: Modernizacja instalacji ppoż. w bazach paliw
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Koluszki, Boronów, Wola Rzędzińska, Rejowiec Pozn.

 • Naftobazy
 • Inwestycja: Modernizacja baz
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Małaszewice, Chruściel

 • ABB Offshore System AS
 • Inwestycja: Instalacje na platformie wydobywczej TROLL A
  Zakres prac: Projektowanie trójwymiarowe w systemie PDMS 
  Lokalizacja: Oslo

 • Naftobazy
 • Inwestycja: Modernizacja oczyszczalni ścieków w bazie paliw
  Zakres prac: Projekt, generalne wykonawstwo
  Lokalizacja: Nowa Wieś Wielka

 • PERN
 • Inwestycja: 4 zbiorniki ropy naftowej o poj. 100.000 m 3
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Adamowo

 • Naftobazy
 • Inwestycja: Modernizacja bazy paliwowej
  Zakres prac: Inwestorstwo zastępcze
  Lokalizacja: Emilianów

 • PERN
 • Inwestycja: Modernizacja 3 zbiorników ropy naftowej o poj. 50 tys. m3 z dobudową stalowej ściany osłonowej
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Plebanka

 • Naftobazy
 • Inwestycja: Modernizacja instalacji dozowania dodatków do benzyn
  Zakres prac: Projekt, inwestorstwo zastępcze
  Lokalizacja: Rejowiec Poznański

 • Progess Engineering
 • Inwestycja: Audyt techniczny instalacji osuszania gazu ziemnego w Rafinerii Korpedje
  Zakres prac: Konsulting techniczny
  Lokalizacja: Aszchabad (Turkmenistan)

 • Sanitary Ltd. and Georgian Pipeline Company (BP)
 • Inwestycja: Audyt techniczny oczyszczalni ścieków rurociągu Baku-Supsa
  Zakres prac: Konsulting techniczny
  Lokalizacja: Tbilisi (Gruzja)

 • Naftobazy
 • Inwestycja: Hermetyzacja frontów nalewczych w bazie paliw
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Nowa Wieś

 • 17 Terenowy Oddział lotniskowy
 • Inwestycja: Modernizacja lotniczego magazynu materiałów pędnych i smarów
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Siemirowice

 • Rafineria Nafty Glimar
 • Inwestycja: Zbiornik paliwa o poj. 20 tys.m3
  Zakres prac: Projekt
  Lokalizacja: Gorlice