Prochem - defining the future

Nafta i gaz

PROCHEM od wielu lat aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach inwestycyjnych w obszarze przemysłu naftowego i gazowego. Doświadczenia nasze obejmują modernizacje istniejących i budowę nowych instalacji petrochemicznych i rafineryjnych a także obiektów logistyki gazu oraz surowców i produktów naftowych.

Dla Klientów z sektora naftowego i gazowego oferujemy prace projektowe i realizacyjne dotyczące:

  • terminali magazynowo - dystrybucyjnych i przeładunkowych ropy naftowej, paliw, LNG oraz LPG,
  • instalacji przesyłowych ropy i węglowodorów,
  • instalacji technologicznych dla przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego,
  • zbiorników magazynowych stalowych na ropę naftową i produkty ropopochodne,
  • podziemnych kawernowych zbiorników gazu lub ropy,
  • oczyszczania ścieków z produktów ropopochodnych,
  • instalacji hermetyzacji i odzysku oparów benzyn oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • instalacji odsiarczania ropy i gazu.


Wykonujemy również usługi konsultingowe i ekspertyzy, w zakresie zintegrowanych pozwoleń na prowadzenie działalności operatorskiej i przetwórczej, jak również dostosowanie dokumentacji koncesyjnych do obowiązujących przepisów.