Prochem - defining the future

Grupa kapitałowa

PROCHEM – zachowując charakter świadczonych usług oraz wykorzystując wiedzę i umiejętności swoich pracowników – realizuje kompleksową obsługę Klienta i dąży do rozszerzenia zakresu dotychczasowej działalności o dziedziny bardziej złożone, wymagające dużego nakładu pracy na poziomie organizacyjnym.

W tym celu w 1996 roku Spółka rozpoczęła budowę holdingu skupiającego firmy reprezentujące specjalności niezbędne do pełnej obsługi inwestycji. Dbałość o zachowanie jednolitych norm i standardów jakościowych była jedną z kluczowych zasad tego przedsięwzięcia. Firmy należące do holdingu świadczą usługi, które możemy zakwalifikować do następujących grup:

  • usługi inżynierskie i wykonawstwo instalacji,
  • działalność deweloperska,
  • inne usługi (np. informatyka).


Dzięki wykorzystaniu potencjału firm należących do tej samej struktury kapitałowej oraz współpracy z dotychczasowymi podwykonawcami, możemy podejmować się realizacji dużych i skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Obecnie Grupę Kapitałową tworzy kilka spółek.