Prochem - defining the future

Historia

 • 1947

  powstanie Biura Projektów przy Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Warszawie

 • 1951

  zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Warszawskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego

 • 1963

  skoncentrowanie działań w przemyśle chemicznym; zmiana nazwy na Biuro Projektów Budownictwa Przemysłu Chemicznego PROCHEM

 • 1973

  poszerzenie zakresu działalności o generalną realizację inwestycji; firma, jako Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Chemicznego PROCHEM – Przedsiębiorstwo Prowadzące, zarządzała kilkoma przedsiębiorstwami budownictwa chemicznego

 • 1977

  oddzielenie funkcji zarządczych i powstanie samodzielnego Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Chemicznego PROCHEM

 • 1991

  przekształcenie firmy PROCHEM z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną; rozpoczęcie działalności pod skróconą nazwą PROCHEM S.A. 

 • 1994

  dopuszczenie akcji Spółki do publicznego obrotu i notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; zakup 35 proc. akcji przez amerykańską firmę inżynierską FLUOR DANIEL; podpisanie umowy o współpracy technicznej przez firmy FD i PROCHEM (zakończenie realizacji umowy nastąpiło w 1996 roku)

 • 1995

  uzyskanie certyfikatu systemu jakości ISO: 9001

 • 1996

  rozpoczęcie budowy holdingu poprzez zakup udziałów w firmach inżynierskich i wykonawczych (obecnie - w strukturze Grupy Kapitałowej PROCHEM znajduje się kilkanaście spółek)

 • 2010

  uzyskanie certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnych z normami PN-EN ISO 9001:2009, AQAP 2110:2009, a także z wymaganiami PN-N 18001:2004 i PN-EN ISO 14001:2005

 • 2013

  projekt wdrażający technologię BIM (Building Information Modeling) do praktyki projektowania i realizacji inwestycji

 • 2020

  wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami normy ISO 45001:2018