Prochem - defining the future

Dane teleadresowe

PROCHEM S.A.
ul. Łopuszańska 95
02-457 Warszawa 

tel.: (+48 22) 32 60 100
fax.: (+48 22) 32 60 101
e-mail:
www.prochem.com.pl


Spółka zarejestrowana jest pod nr KRS 0000019753 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 2 005 000,00 zł
REGON: 012532360
NIP: 113-00-10-523
Konto: mBank S.A., Nr 32 1140 1010 0000 2033 7300 1001
BNP Paribas Bank Polska S.A., Nr 08 1600 1462 1852 2130 3000 0001

Kontakt dla mediów
Zespół Marketingu i Przygotowania Ofert – Magdalena Czekaj
Tel. (+48 22) 32 60 155, 


Kontakt dla inwestorów finansowych
Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Finansowy – Krzysztof Marczak
tel. (+48 22) 32 60 130,

Kontakt dla dostawców i podwykonawców

Zespół ds. Kompletacji Dostaw – Rita Nadulska-Jonak
tel. (+48 22) 32 60 334,


Kontakt dla Klientów

Zespół Marketingu i Przygotowania Ofert – Magdalena Czekaj
Tel. (+48 22) 32 60 155,

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Piotr Słupczyński

Tel. (+48 22) 32 60 326, 

Baza wynajmu sprzętu

Kierownik – Jan Różański

Tel. (+48 22) 32 60 179, 

ul. Arkuszowa 160, Warszawa